Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας

1. Όροι

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με κανέναν από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Χρήση Άδειας Χρήσης

 1. Χορηγείται άδεια για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου των υλικών (πληροφοριών ή λογισμικού) στον ιστότοπο του 1234567890 για προσωπική, μη εμπορική παροδική προβολή μόνο. Πρόκειται για τη χορήγηση άδειας και όχι για μεταβίβαση τίτλου και βάσει αυτής της άδειας δεν μπορείτε:

 1. τροποποιήστε ή αντιγράψτε τα υλικά.

 2. χρησιμοποιήστε τα υλικά για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια έκθεση (εμπορική ή μη).

 3. προσπαθήστε να αποσυμπιέσετε ή να αντιστρέψετε κάθε λογισμικό που περιέχεται στον ιστότοπο του 1234567890 ·

 4. αφαιρέστε τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις από το υλικό · ή

 5. μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο άτομο ή «αντικατοπτρίστε» τα υλικά σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.

 • Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτόματα εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί από το 1234567890 ανά πάσα στιγμή. Με τον τερματισμό της προβολής αυτών των υλικών ή με τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέντα υλικά που έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

 • 3. Αποποίηση ευθυνών

  1. Τα υλικά στον ιστότοπο του 1234567890 παρέχονται «ως έχουν». Το 1234567890 δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με αυτό τον τρόπο αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων. Επιπλέον, το 1234567890 δεν εγγυάται ούτε διατυπώνει οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον ιστότοπό του στο Διαδίκτυο ή που σχετίζονται με άλλο τρόπο με αυτά τα υλικά ή σε οποιεσδήποτε τοποθεσίες συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

  4. Περιορισμοί

  Σε καμία περίπτωση το 1234567890 ή οι προμηθευτές του δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή λόγω διακοπής της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στον ιστότοπο του 1234567890, ακόμη και αν το 1234567890 ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 1234567890 έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιας βλάβης. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

  5. Αναθεωρήσεις και Errata

  Τα υλικά που εμφανίζονται στον ιστότοπο του 1234567890 θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Το 1234567890 δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στον ιστότοπό του είναι ακριβές, πλήρες ή τρέχον. Το 1234567890 μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στον ιστότοπό του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, το 1234567890 δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

  6. Σύνδεσμοι

  Το 1234567890 δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό του στο Διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης τοποθεσίας. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν σημαίνει έγκριση από το 1234567890 του ιστότοπου. Η χρήση οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

  7. Όροι Χρήσης του ιστότοπου Τροποποιήσεις

  Το 1234567890 μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους χρήσης για την ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα τότε έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

  8. Ισχύον Δίκαιο

  Κάθε αξίωση που σχετίζεται με τον ιστότοπο του 1234567890 διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας του Κεμπέκ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης δικαίου..